Qanunvericilik nə deyir?

141.2. Çoxmənzilli binanın sahə mülkiyyətçiləri binanın aşağıdakı idarə edilməsi üsullarından birini seçməyə borcludur:
141.2.1.Binanın sahə mülkiyyətçiləri tərəfindən bilavasitə idarə edilmə;
141.2.2.Mənzil mülkiyyətçiləri müştərək cəmiyyəti və ya ixtisaslaşmış istehlak kooperativi tərəfindən idarə edilmə;
141.2.3.İdarəedici təşkilat tərəfindən idarə edilmə